Kurkime pasaulį, kuriame bus gera gyventi mums ir ateities kartoms!

Kurkime pasaulį, kuriame bus gera gyventi mums ir ateities kartoms!

Socialinių mokslų kolegija ir VšĮ "Problemų sprendimo centras" nuo rugsėjo mėnesio Lietuvos mokyklose vykdys konkursą „EKOMOKYKLA".
Konkurso tikslas – skatinti atsakingą Lietuvos jaunosios kartos požiūrį į gamtos išteklių saugojimą ir didinti jaunimo aplinkosauginį aktyvumą.

Šio tikslo bus siekiama organizuojant aplinkosaugines akcijas ir nacionalinį konkursą „EKOMOKYKLA“.
Į konkursą kviečiame dalyvauti mokyklas iš visos Lietuvos. Numatoma, kad 20 apskričių regioniniu principu bus organizuojami atrankiniai turai, juose dalyvaus komandos, kurias sudarys po dešimt 9–12 klasių moksleivių. Geriausių išradimų ar idėjų autoriai bus apdovanoti prizais. Nugalėtojams padovanosime po dviratį, o kitų dalyvių laukia kvietimai apsilankyti pramogų parkuose bei kitos šaunios dovanos!
Mokyklos, dalyvavusios konkurse ir siekiančios diegti aplinkai draugiško elgesio principus savo veikloje, bus skatinamos pasirašyti „EKOMOKYKLOS“ deklaraciją ir prisidėti prie gamtai draugiško ir atsakingo elgesio mokyklų tinklo.
Daugiau informacijos: www.ekomokykla.lt

Konkurso „EKOMOKYKLA“ registracija – iki 2013 m. rugsėjo 20 d.

Sutikimą dalyvauti konkurse prašome siųsti el. paštu: psc@pscentras.lt, arba skambinti tel. 8 5 216 38 18, 8 603 38430.

Konkursas organizuojamas pagal SMK įgyvendinamą projektą „Ekomokykla.lt – aplinkos išteklių tausojimo ir atsakingo elgesio iniciatyva Lietuvos švietimo sistemoje“ pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas".

Organizatorius

ban         ban

Eko Draugai

EkoVisiemsGeraiDienai

© 2013 SMK
Sukurta: Creative Partner